2002-2012 (Case Files)
2002-2012 (Case Files)

archival inkjet prints

2002-2012 (Case Files) (Detail)
2002-2012 (Case Files) (Detail)

archival inkjet print

2002-2012 (Case Files) (Detail)
2002-2012 (Case Files) (Detail)

archival inkjet print

Untitled (Uniform) (2016)
Untitled (Uniform) (2016)

archival inkjet print

Untitled (Evidence #1) (2016)
Untitled (Evidence #1) (2016)

archival inkjet print

Schmidt's Ship (2014)
Schmidt's Ship (2014)

archival inkjet print

Untitled (Evidence #2) (2015)
Untitled (Evidence #2) (2015)

archival inkjet print

Untitled (Polaroids) (2015)
Untitled (Polaroids) (2015)

archival inkjet print

TAKE A PICTURE, IT'LL LAST LONGER (2015)
TAKE A PICTURE, IT'LL LAST LONGER (2015)

cake, family photos, flatware, plates, napkins, table

Shells
Shells

Hi-Fi Volcanic Latent Fingerprint Powder

Sex Crimes Christmas Tree
Sex Crimes Christmas Tree

archival inkjet print

2002-2012 (Case Files)
2002-2012 (Case Files) (Detail)
2002-2012 (Case Files) (Detail)
Untitled (Uniform) (2016)
Untitled (Evidence #1) (2016)
Schmidt's Ship (2014)
Untitled (Evidence #2) (2015)
Untitled (Polaroids) (2015)
TAKE A PICTURE, IT'LL LAST LONGER (2015)
Shells
Sex Crimes Christmas Tree
2002-2012 (Case Files)

archival inkjet prints

2002-2012 (Case Files) (Detail)

archival inkjet print

2002-2012 (Case Files) (Detail)

archival inkjet print

Untitled (Uniform) (2016)

archival inkjet print

Untitled (Evidence #1) (2016)

archival inkjet print

Schmidt's Ship (2014)

archival inkjet print

Untitled (Evidence #2) (2015)

archival inkjet print

Untitled (Polaroids) (2015)

archival inkjet print

TAKE A PICTURE, IT'LL LAST LONGER (2015)

cake, family photos, flatware, plates, napkins, table

Shells

Hi-Fi Volcanic Latent Fingerprint Powder

Sex Crimes Christmas Tree

archival inkjet print

show thumbnails